Snaha vybrat si co nejkvalitnější a co se funkcí týče nejbohatší nástroj pro svou osobní produktivitu je dnes poměrně aktuální. Kromě všech Things, OmniFocus, RTM, FC či Moleskine diářů a dalších podpůrných fyzických nástrojů je však důležité pamatovat i na ty, které za peníze nekoupíte. Každý má vlastní zbraně, já mezi ty své řadím hlavu, klid, prostředí, sebeuvědomění a v neposlední řadě úsměv. Je jednoduché o ně přijít, ale těžší získat je zpět v plné síle – o tom jsem se už mnohokrát přesvědčil.

Hlava

Hlava musí fungovat na maximum, pokud chci postupovat správným směrem. Nač mi je systém jako odkladiště “záležitostí”, když s nimi pak nedokáži naložit? Nač si budu čmárat mapu, když z ní nakonec vyjde jen obrázek?

Vnitřní klid

Není pro mě vítězstvím to, že zaběhnu nejrychleji, nemusím odpovědět správně na všechny otázky. Zůstat v klidu a pocítit osobní vítězství – to je oč mi jde. Zatoulání se mimo klidovou zónu pro mě znamená následující (neurčitý) čas trávit neproduktivně.

Prostředí

Přemýšleni dotažené k zamýšlenému výsledku v naprostém tichu je pro mě nepředstavitelná kombinace. Takových kombinací máme všichni spousty. Každý má své nároky na prostředí, ve kterém jsou konkrétní činnosti nejlépe realizovatelné.

Sebeuvědomění

Těžká disciplína, se kterou bojuji a budu bojovat ještě řadu let. Možná navždy. Ovlivňuje hlavu, posiluje vnitřní klid a dává sílu k tomu, abychom i v obtížných situacích zvládli určovat správné postupy.

Úsměv

Pro mnohé “tajnou zbraní”. Já se na něj dost často musel soustředit a bral jej pouze jako poloautomatickou činnost, jež doprovází veselé a vtipné události. Ač mé zuby nejsou z nejbělejších, jakmile jsem poznal, že úsměv zvyšuje produktivitu nejen mou, ale i lidí v okolí, stal se přirozeným vybavením, jež používám denně a pořád.

A ještě než zavřete tento článek – zamyslete se nad tím, co je pro vás “produktivita” a kdy skutečně sílí. Právě nástroje, jež k tomu pomáhají, by mohlo mít skutečný význam pilovat.