1. Udělujete tímto souhlas Danielu Gamrotovi, se sídlem Sartoriova 28/13, 16900 Praha-Břevnov, IČ: 00744808, DIČ: CZ8311035150, fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • fakturační údaje (adresa, IČ, DIČ)
 • e-mail

2. Osobní údaje uvedené v bodě 1 je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na kontaktní údaje Správce, případně využitím tlačítka pro odhlášení odběru obchodních sdělení, které je v patičce každého zaslaného e-mailu.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru ActiveCampaign
 • Poskytovatel software SimpleShop
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.