Zařaďte se po bok společností

DATASYS, s.r.o. | AMI Communications, s.r.o. | TRW Autoelektronika, s.r.o. | Renocar a.s. | Česká pojišťovna, a.s. | Broker Trust, a.s. | EZconn Czech a.s. | Naučmese s.r.o. | KVADOS, a.s. | Moravia IT, a.s. | Vysoká škola ekonomická v Praze | České vysoké učení technické v Praze

Pokud máte zájem, prohlédněte si mé reference.

Jaký je můj záměr

Primárním záměrem školení je komplexní představení myšlenkových map jako techniky vycházející z přirozeně nelineárního způsobu myšlení, která je pro náš mozek vlastní. Podporuje kombinaci lineárního a laterárního myšlení a účinně zapojuje do přemýšlení větší část lidského mozku. Skrze asociace a spojení pomáhá vytvářet nové nápady, stejně jako organizovat si myšlenky pro aktuální či pozdější využití.

Kdo myšlenkové mapy používá?

 • Projektový manažer přemýšlí v mapách při plánování nebo prezentacích
 • Konzultant jejich prostřednictvím vytváří zápis z porady a umožňuje účastníkům aktivně se zapojit do přemýšlení
 • Obchodník sahá po myšlenkové mapě ve chvíli, kdy se potřebuje připravit náročné vyjednávání
 • Spisovatel nebo dokumentátor zanáší do myšlenkové mapy nejen osnovu, ale celý koncept rozsáhlého textu
 • Programátor si dokáže syntetizovat komplikované řešení do podoby dílčích úkolů a získat tak nadhled nad na první pohled neřešitelnou situací
 • Pracovník oddělení podpory dokáže načrtnout a vyhodnotit v myšlenkové mapě nastalý problém a určitě další kroky
 • Členové týmu dokáží spolupracovat nad jedinou myšlenkovou mapou a aktualizovat její stav
 • Lektor nebo učitel připravuje v mapách náplň hodiny a prezentuje informace svým studentům
 • …a Vy je využijete ve všech výše uvedených případech.

Účastníci na školení zjistí například to, jak využívat myšlenkové mapy ve svém profesním i
osobním životě, zefektivnit díky nim svou práci nebo plánovat volný čas. Součástí školení
jsou převážně praktická cvičení zaměřená na vyzkoušení si myšlenkového mapování a to
ať už v papírové nebo elektronické podobě.

Osnova školení:

 • Úvod do myšlenkových map, historie, principy a výhody
 • Pravidla a doporučení pro tvorbu map
 • Individuální využití myšlenkových map
 • Využití v týmu či skupině lidí
 • Praktická cvičení pro jednotlivé body školení

Výsledek školení:

 • Pochopení tvorby a možnosti využití myšlenkových map v praxi
 • Kde a jak využít myšlenkové mapy v práci a osobním životě
 • Zjištění, jak organizovat vlastní nebo cizí myšlenky pomocí mapy
 • Osvojení nelineárního zápisu poznámek
 • Zjištění, jak využívat myšlenkové mapy při plánování a time managementu
 • Rozšíření vlastního povědomí o možnostech využití v dalších oblastech
 • Objevení potenciálu myšlenkové mapy při práci v týmu

Objednávka

Kontaktujte mě, prosím, prostřednictvím formuláře, telefonicky na +420 773 992 799 nebo napište e-mail na daniel@gamrot.cz.

Součástí školení je i příprava osnovy ve spolupráci se zadavatelem.